Pravidla

Pravidla Minecraft serveru

 1. Každý hráč hraním na serveru souhlasí, že bude dodržovat pravidla serveru.
 2. Je zakázáno využívat modifikace, které poskytují výhody nad ostatními.
 3. Každý hráč hraním na serveru souhlasí, že bude dodržovat pravidla serveru.
 4. Je zakázáno využívat modifikace, které poskytují výhody nad ostatními (výjimkami jsou minimapa, optifine, módy pro lepší výkon hry).
 5. Je zakázáno obcházet trest jakýmkoliv způsobem.
 6. Je zakázáno vlastnit nick podobný nicku člena Admin Teamu.
 7. Je zakázáno ničit přírodu, stavby hráčů nebo je okrádat.
 8. Je zakázáno stavět nevhodné, rasistické, nacistické stavby, či znaky.
 9. Hráč nesmí zneužívat bug, či chybu hry. Takovou chybu je povinen nahlásit Admin Teamu.
 10. Hráč nemá jakékoliv právo poučovat členy Admin Teamu o jejich jednání.
 11. Nežádejte Admin Team o výhody. Výhody si můžete zakoupit (VIP).
 12. Jakákoliv forma reklamy je zakázaná. Toto pravidlo platí také v soukromých zprávach. Jako reklama se považuje také odkaz na Discord, YouTube nebo Twitch.
 13. Je zakázáno spamovat chat, používat nevhodný slovník a urážet ostatní hráče, nebo Admin Team.
 14. Hráč nesmí mít nevhodný skin a nick (nacismus, fašismus, urážky náboženství, nahota, obsah pro dospělé a rasismus).
 15. Teamování na minihrách je zakázáno.
 16. Přísný zákaz nabádání k nelegální činnosti.
 17. Hráč je povinen si přijít pro unban/unfreeze maximálně do dvou týdnu od udělení trestu.
 18. Je přísně zakázáno úmyslné lagování serveru za účelem uškodit serveru.
 19. Je zakázán "tpakill" (teleport na hráče a následné zabití daného hráče).
 20. Zakázáno je také hledání chyb v pravidlech a zneužívat je ve svůj prospěch, či v neprospěch serveru a ostatních hráčů.
 21. Každý hráč je zodpovědný za svůj účet.

Pravidla TeamSpeak3 serveru

 1. Admin Team si vyhrazuje veškerá práva.
 2. Ve veřejných kanálech je zakázáno používat měnič hlasu, nebo sound board a vydávat hlasité, či nevhodné zvuky. (Toto pravidlo platí také v kanálech řešení problému, neplatí však v soukromých kanálech.)
 3. Je zakázáno mít nevhodný nickname, avatar, nebo description.
 4. Je zakázáno mít nevhodný název roomky, nebo její descroption.
 5. Je zakázáno psát členům Admin Teamu, pokud nejsou ve viditené místnosti.
 6. Nadávky, urážky, rasismus, nacismus a jiné dehonestující vyjadřování je zakázáno.
 7. Je zakázáno zneužívat čekárnu jakýmkoliv způsobem.
 8. Hráči připojení v čekárně musí mít stejný nickname, jako v minecraftu.
 9. Je zakázáno rozesílání IP loggerů.
 10. Je zakázáno používat VPN/Proxy.
 11. Ve volných místnostech je zákázáno pouštět hudbu, či vydávat jakékoliv nevhodné zvuky.
 12. Jakákoliv forma reklamy je zakázaná. Toto pravidlo platí také v soukromých zprávach. Jako reklama se považuje také odkaz na Discord, YouTube nebo Twitch.
 13. Je zakázáno nahrávat audio/video stopu v otevřené místnosti.
 14. Je zakázáno obtěžovat Admin Team nesmyslnými otázkami.
 15. Před tím, než vstoupíte do čekárny se seznamte s jejím popiskem.
 16. Je zakázáno hledat „nedostatky“ v pravidlech a poté je obcházet.
 17. Uživatelé TeamSpeaku mají povinnost se seznámit s pravidly, následně je musí respektovat a dodržovat.

Pravidla Discord serveru

 1. Ke všem se chovej s respektem a úctou. Vyvaruj se jakéhokoli obtěžování, pronásledování, sexismu, rasizmu, pomluvám a šíření nenávisti. Toto chování nebude tolerováno.
 2. Nespamuj a bez výslovného svolení některého ze správců či moderátorů se nevěnuj sebepropagaci (rozesílání pozvánek na server, reklam apod.). Toto omezení platí i při zasílání přímých zpráv ostatním členům.
 3. Uživatelské jméno, bio, status a avatar musí být slušný, nesmí být urážející či provokující.
 4. Nezmiňujte bezdůvodně členy Admin-Teamu pomocí @mention.
 5. Na serveru platí veškerá pravidla Discordu.
 6. Je zakázáno používat měnič hlasu nebo sound board a vydávat hlasité zvuky.
 7. Je zde zakázáno vyvolávat hádky a zapojovat se do nich.

Hráč hraním na serveru automaticky souhlasí s pravidly serveru.
Členové Admin-Teamu, moderátoři a majitel si vyhrazují právo udělit trest bez udání důvodu.

Pravidla se mohou časem změnit, o každé změně vás budeme informovat na našem Discord serveru.

Poslední změna pravidel: 20.12.2022