Pravidla

Obecná pravidla

 1. Každý hráč hraním na serveru souhlasí, že bude dodržovat pravidla serveru.
 2. Je zakázáno využívat modifikace, které poskytují výhody nad ostatními.
 3. Je zakázáno obcházet trest jakýmkoliv způsobem.
 4. Je zakázáno ničit přírodu, stavby hráčů nebo je okrádat.
 5. Hráč nesmí zneužívat bug, či chybu hry. Takovou chybu je povinen nahlásit Admin Teamu.
 6. Nežádejte Admin Team o výhody. Výhody si můžete zakoupit (VIP).
 7. Jakákoliv forma reklamy je zakázaná. Toto pravidlo platí také v soukromých zprávach. Jako reklama se považuje také odkaz na YouTube nebo Twitch.
 8. Je zakázáno spamovat chat, používat nevhodný slovník a urážet ostatní hráče, nebo Admin Team.
 9. Hráč nesmí mít nevhodný skin a nick (nacismus, fašismus, urážky náboženství, nahota, obsah pro dospělé a rasismus).
 10. Teamování na minihrách je zakázáno.
 11. Přísný zákaz nabádání k nelegální činnosti.
 12. Hráč je povinen si přijít pro unban/unfreeze maximálně do dvou týdnu od udělení trestu.
 13. Zakázáno je také hledání chyb v pravidlech a zneužívat je ve svůj prospěch, či v neprospěch serveru a ostatních hráčů.
 14. Každý hráč je zodpovědný za svůj účet.

Pravidla Discord serveru

 1. Ke všem se chovej s respektem a úctou. Vyvaruj se jakéhokoli obtěžování, pronásledování, sexismu, rasizmu, pomluvám a šíření nenávisti. Toto chování nebude tolerováno.
 2. Nespamuj a bez výslovného svolení některého ze správců či moderátorů se nevěnuj sebepropagaci (rozesílání pozvánek na server, reklam apod.). Toto omezení platí i při zasílání přímých zpráv ostatním členům.
 3. Uživatelské jméno, bio, status a avatar musí být slušný, nesmí být urážející či provokující.
 4. Nezmiňujte bezdůvodně členy Admin-Teamu pomocí @mention.
 5. Na serveru platí veškerá pravidla Discordu.
 6. Je zakázáno používat měnič hlasu nebo sound board a vydávat hlasité zvuky.
 7. Je zde zakázáno vyvolávat hádky a zapojovat se do nich.

Hráč hraním na serveru automaticky souhlasí s pravidly serveru.
Členové Admin-Teamu, moderátoři a majitel si vyhrazují právo udělit trest bez udání důvodu.

Pravidla se mohou časem změnit, o každé změně vás budeme informovat na našem Discord serveru.